Projekt

DET ÄR KÄNSLAN SOM SKAPAR RUMMET

Projekt

PROJEKT

Som projektledare hjälper vi till med samordning i projektet. Vi tar hand om allt från inköp, specialanpassningar och visualiseringsytor till avstämning med olika entreprenörer och beställare.

Vi kan bidra med kostnadsbedömning i tidiga skeden. Vi analyserar projekt- och produktionsgenomförandet för att säkerställa tids-, kvalitets- och kostnadsramar på ett tryggt sätt.

Vi har duktiga samarbetspartner inom snickeri, måleri, installation, arkitekt, teknik och markarbete m.fl. för att kunna uppnå ett perfekt resultat.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.