Tjänster

DET ÄR KÄNSLAN SOM SKAPAR RUMMET

Modesty Concept

TJÄNSTER

Analys och förstudie Inventering av befintlig miljö
Ritning och visualiering
Inredning och belysning
Ljusberäkningar och energikalkyler
Miljötanke och ergonomi
Flytt, teknik och data
Försäljning, hyra eller leasing av inredning
Varumärkesstrategi och profilering
Leveranssamordning och montering
Resultat och uppföljning